CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Hội thảo “Phát triển Công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam”

Ngày 11 tháng 09 năm 2014, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài và Tập đoàn Samsung đồng tổ chức Hội thảo "Phát triển Công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam”. Lãnh đạo Tập đoàn Samsung rất quan tâm tổ chức sự kiện này và sẽ gửi các chuyên gia từ Singapore, Hàn Quốc sang tham gia tổ chức Hội thảo. Samsung cũng đã gửi Hiệp hội Doanh nghiệp ĐTNN và Cục ĐTNN bản yêu cầu về kỹ thuật cần hợp tác với các Doanh nghiệp có triển vọng của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Doanh nghiệp ĐTNN tổng hợp danh sách các Doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực điện, điển tử, cơ khí, nhựa, bao bì (khoảng 250 Doanh nghiệp) để mời tham dự Hội thảo.

 

Hiệp hội Doanh nghiệp ĐTNN, Cục ĐTNN và Tập đoàn Samsung trân trọng kính mời.

 

Thời gian: 8h00, cả ngày thứ năm, 11 tháng 09 năm 2014

Địa điểm (dự kiến): KS Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Chương trình dự kiến:(xin gửi file kèm theo).

 

Trân trọng cảm ơn.

Đầu mối liên hệ: Anh Văn Đức Phú. ĐT: 0985758833. Email: vanducphu@gmail.com