CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Hội nghị giao ban FDI 06 tháng đầu năm 2014 tại Hải Phòng ngày 28/7/2014

Tiếp tục triển khai hoạt động giao ban thường niên với các địa phương nhằm tăng cường tính phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban FDI với các địa phương phía Bắc 06 tháng đầu năm 2014.


 Hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá tình hình quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài của các địa phương khu vực phía Bắc 06 tháng đầu năm 2014; quán triệt các định hướng, chính sách của Chính phủ liên quan đến thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến 2015, tầm nhìn đến 2035; hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư theo tinh thần Quyết định số 03/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...


Tài liệu liên quan đến Hội nghị tải tại đây.

 
Cán bộ liên hệ:
Anh Nguyễn Đình Nam (Mobile: 0983693699 - Email: vninvestlink@gmail.com)