CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Nội dung thi đấu Hội thao tại Hải Dương lần thứ 1

Thứ 4, ngày 26/02/2014

Nội dung thi đấu Hội thao tại Hải Dương lần thứ 1

Ban tổ chức trân trọng thông báo tới các đơn vị tham gia Hội thao Khối Xúc tiến đầu tư khu vực phía Bắc lần thứ I - 2014 tổ chức tại Hải Dương các nội dung mới cập nhật như sau:

1. Điều lệ các môn thi đấu trong Hội thao (Download tại đây)

2. Thời gian thi đấu chính thức các môn thi đấu trong Hội thao bắt đầu từ 7h00 sáng ngày 01/03/2014

3. Môn thi đấu bóng đá:

- Lịch thi đấu bóng đá (Download tại đây)

- Danh sách cầu thủ bóng đá (Download tại đây)

- Chia đội bóng đá (Download tại đây)

4. Môn thi đấu cầu lông:

- Danh sách cầu lông (Download tại đây)

- Cầu lông đôi nam, nữ (Download tại đây)

- Cầu lông đôi nam (Download tại đây)

5. Môn thi đấu bóng bàn:

- Danh sách bóng bàn (Download tại đây)

- Bóng bàn đơn nam (Download tại đây)

- Bóng bàn đơn nữ (Download tại đây)

(Download các nội dung tại đây)

Đề nghị các đơn vị tham gia Hội thao kiểm tra lại thông tin đã đăng ký với Ban tổ chức và thông báo tới các cán bộ liên quan.

BAN TỔ CHỨC HỘI THAO