CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang

Nội dung Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 

Xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Địa bàn tình Tuyên Quang
Trong đó có đoạn từ Km 124+500 Quốc lộ 2 đến Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

 

dài 15km

 

 

 

Tuyên Quang

Hạ tầng giao thông

 

Xây dựng đường cao tốc đoạn Tuyên Quang - Phú Thọ

Tuyên Quang - Phú Thọ

Kết nối vào đường cao tốc Côn Minh- Lào Cai - Hải Phòng

dài 48km

 

 

 

Tuyên Quang

Hạ tầng giao thông

 

Xây dựng tuyến đường sắt Yên Bái - Tuyên Quang - Thái Nguyên

Địa bàn tỉnh Yên Bái - Tuyên Quang - Thái Nguyên

 

dài 46.4km

 

 

 

Tuyên Quang

Hạ tầng giao thông

 

Xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Tuyên Quang từ đô thị loại III lên đô thị loại II

Địa bàn thành phố Tuyên Quang

 

 

 

 

 

Tuyên Quang

Hạ tầng đô thị

 

Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Long Bình An

Tỉnh Tuyên Quang

 

 

 

 

 

Tuyên Quang

Hạ tầng khu công nghiệp

 

Xây dựng hạ tầng khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang

 

 

 

 

 

Tuyên Quang

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 

Đầu tư hạ tầng các khu du lịch, điểm du lịch: Khu du lịch sinh thái Na Hang; khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Điểm du lịch núi Dùm

Huyện Na Hang; huyện Yên Sơn; Tp Tuyên Quang

 

 

 

 

 

Tuyên Quang

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch