CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa

Nội dung Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

Dự án KCN sản xuất hoá chất

KKT Nghi Sơn

 

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

100,000

     5,000

Thanh Hóa

Công nghiệp

 2

Nhà máy sản xuất DOP

 

75 nghìn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 3

Nhà máy sản xuất muội than đen

 

110 nghìn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 4

Tổ hợp hóa dầu

 

3.470 nghìn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 5

Sản xuất PVC

 

100-300 nghìn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 6

Sản xuất methanol và các sản phẩm từ methanol

 

600 nghìn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 7

Sản xuất LAB

 

200 nghìn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 8

Sản xuất nguyên liệu hóa chất cho ngành công nghiệp khác

 

300 nghìn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 9

Nhà máy sản xuất cao su tổng hợp

 

50 nghìn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 10

Cung cấp hơi nước và điện

 

600 MW

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 11

Nhà máy cung cấp khí

 

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 12

Nhà máy sản xuất xơ, sợi PET

 

10 vạn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

Thanh Hóa

Công nghiệp

 13

Nhà máy sản xuất ống nhựa U.PVC, PE, PTA.

KKT Nghi Sơn

 

15 -20 nghìn tấn/năm,

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

200

10

Thanh Hóa

Công nghiệp

 14

Nhà máy sản xuất khí công nghiệp

KKT Nghi Sơn

 

100-200 nghìn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

300

15

Thanh Hóa

Công nghiệp

 15

Tổ hợp hóa dầu: Etylen; PP; EDC; MEG; Butadien.

KKT Nghi Sơn

 

2,5 triệu tấn các loại/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

10000

500

Thanh Hóa

Công nghiệp

 16

Nhà máy sản xuất gạch không nung từ xỉ than

KKT Nghi Sơn

 

50 triệu viên/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

100

5

Thanh Hóa

Công nghiệp

 17

Nhà máy sản xuất nhựa đường

KKT Nghi Sơn

 

200 nghìn tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

200

10

Thanh Hóa

Công nghiệp

 18

Nhà máy sản xuất thép không gỉ

KKT Nghi Sơn

 

200.000 tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

3000

150

Thanh Hóa

Công nghiệp

 19

Nhà máy sản xuất thiết bị đồng bộ và phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng theo tiêu chuẩn tiên tiến; sản xuất phụ tùng, chi tiết thay thế ngành xi măng, mía đường, tàu thuỷ...

KKT Nghi Sơn

 

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

1000

50

Thanh Hóa

Công nghiệp

 20

Nhà máy sản xuất vỏ container tại KCN luyện kim

KKT Nghi Sơn

 

Diện tích đất dự kiến sử dụng: 20ha. Công suất: 60.000TEUs/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

1000

50

Thanh Hóa

Công nghiệp

 21

Nhà máy sản xuất động cơ diesel

KCN Bỉm Sơn

sx các loại động cơ
cao tốc dùng cho vận tải đường bộ, động cơ thấp tốc cho đóng tàu, vận tải thủy

30.000 sản phẩm/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

600

30

Thanh Hóa

Công nghiệp

 22

Nhà máy sản xuất phân bón sinh học

KCN Lam Sơn

Sản xuất các sản
phẩm phân bón vi sinh theo công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp

150.000 tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

400

20

Thanh Hóa

Công nghiệp

 23

Nhà máy sản xuất chi tiết nhựa, cao su kỹ thuật

KCN Bỉm Sơn

 

1 triệu SP/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

240

12

Thanh Hóa

Công nghiệp

 24

Nhà máy cơ khí chế tạo phụ tùng và lắp ráp ô tô.

KCN Bỉm Sơn

 

50.000 xe và 1 triệu sản phẩmphụ tùng/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

5600

280

Thanh Hóa

Công nghiệp

 25

Nhà máy sản xuất và lắp ráp máy nông nghiệp

KCN Bỉm Sơn

 

30 triệu SP/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

260

13

Thanh Hóa

Công nghiệp

 26

Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

KCN Ngọc Lặc

 

15.000 tấn /năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

200

10

Thanh Hóa

Công nghiệp

 27

Nhà máy chế biến Niken

Cụm CN Dân Lực, Triệu Sơn

 

3.000-5.000 tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

200

10

Thanh Hóa

Công nghiệp

 28

Nhà máy sản xuất thiết bị điều hoà không khí, sưởi ấm

KCN Tây Bắc Ga

 

Công suất 100.000sp/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

900

45

Thanh Hóa

Công nghiệp

 29

Khu liên hợp sản xuất sản phẩm công nghiệp chất lượng cao

KCN Tây Bắc Ga

 

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

 

 

Thanh Hóa

Công nghiệp

 30

Nhà máy sản xuất cáp quang

 

 

5.000 km/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

240

12

Thanh Hóa

Công nghiệp

 31

Sản xuất thiết bị nghe nhìn, âm thanh, thiết bị thông tin liên lạc

 

 

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

200

10

Thanh Hóa

Công nghiệp

 32

Nhà máy sản xuất thiết bị y tế

 

 

10.000 SP/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

360

18

Thanh Hóa

Hạ tầng y tế

 33

Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa cao cấp

 

 

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

160

8

Thanh Hóa

Công nghiệp

 34

Nhà máy sản xuất cáp và vật liệu điện

 

 

30.000 tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

240

12

Thanh Hóa

Công nghiệp

 35

Nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn, linh kiện máy tính (ổ CD, DVD...)

 

 

500.000 SP/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

160

8

Thanh Hóa

Công nghiệp

 36

Nhà máy sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi thế hệ mới

 

 

200.000 SP/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

200

10

Thanh Hóa

Công nghiệp

 37

Nhà máy sản xuất tá dược cao cấp, tá dược từ bột biến tính

KCN Tây Bắc Ga

 

30.000 tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

500

25

Thanh Hóa

Hạ tầng y tế

 38

Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học

KCN Lam Sơn

 

25 tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

200

10

Thanh Hóa

Khác

 39

Nhà máy sản xuất nguyên liệu đông dược và dược liệu tổng hợp

KCN Thạch Quảng

Dược liệu chiết xuất, sản xuất dược phẩm

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

200

10

Thanh Hóa

Hạ tầng y tế

 40

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Huyện Ngọc lặc

 

công suất 10.000 tấn/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

100

5

Thanh Hóa

Nông nghiệp

 41

Nhà máy chế biến thuỷ sản

Huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương

 

10.000 tấn sp/năm

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

200

10

Thanh Hóa

Nông nghiệp

 42

Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Lam Sơn - Sao Vàng

Huyện Thọ Xuân

ây dựng KCN tập
trung có hệ thống hạ tầng đồng bộ

300 ha

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

400

20

Thanh Hóa

Hạ tầng khu công nghiệp

 43

Đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN tây quốc lộ 1A - KKT Nghi Sơn

KKT Nghi Sơn

 

1022 ha

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

5000

250

Thanh Hóa

Hạ tầng khu công nghiệp

 44

Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng.

TP. Thanh Hóa

 

560 ha

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

22000

110

Thanh Hóa

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 45

Khu Du lịch Lam Kinh

Huyện Thọ Xuân

 

360ha

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

1000

50

Thanh Hóa

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 46

Khu du lịch sinh thái Trường Lâm

KKT Nghi Sơn

xây dựng khu vui
 chơi giải trí

543ha

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

5400

270

Thanh Hóa

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 47

Dự án xây dựng Khu đô thị mới trung tâm Thành phố Thanh Hóa

Xã Đông Hương, Đông Hải, TP. Thanh Hóa

 

500 ha

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

6000

300

Thanh Hóa

Hạ tầng đô thị

 48

Xây dựng Khu đô thị trung tâm KKT Nghi Sơn

KKT Nghi Sơn

 

1.613 ha

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

10000

500

Thanh Hóa

Hạ tầng đô thị

 49

Xây dựng Khu đô thị đông nam thành phố Thanh Hóa

TP. Thanh Hóa

 

1500 ha

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

78000

3,900

Thanh Hóa

Hạ tầng đô thị

 50

Xây dựng Khu đô thị mới Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc

 

100 ha

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

3000

150

Thanh Hóa

Hạ tầng đô thị

 51

Bệnh viện đa khoa Nghi Sơn

Xuân Lâm-Nguyên Bình, Tĩnh Gia

 

4,5ha; 500 giường bệnh

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

240

12

Thanh Hóa

Hạ tầng y tế

 52

Bệnh viện đa khoa tư nhân Lam Sơn

Xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân

 

4,2ha; quy mô 500 giường

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

240

12

Thanh Hóa

Hạ tầng y tế

 53

Trường Đại học công nghệ quốc tế Nghi Sơn

KKT Nghi Sơn

 

Quy mô 6.000 hs, sv

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

4000

200

Thanh Hóa

Hạ tầng giáo dục đào tạo

 54

Nhà máy sản xuất điện năng lượng gió

Nga Sơn, Hậu Lộc

 

Công xuất 50MW

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

500

25

Thanh Hóa

Hạ tầng năng lượng

 55

Nhà máy sản xuất, lắp ráp máy điện quay

KCN Nam TP Thanh Hoá, KCN Ngọc Lặc

SX, lắp ráp: Động cơ; Máy phát điện; Máy phát thủy điện nhỏ; Máy phát điện gió, điện từ năng lượng sinh khối

Máy phát điện công suất đến 2,5 MW;
Máy phát thuỷ điện nhỏ đến 30 MW

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

240

12

Thanh Hóa

Hạ tầng năng lượng

 56

Nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn

KCN Nam TP Thanh hoá

Vật liệu bán dẫn (IC phục vụ bộ đổi điện thông minh từ năng lượng mặt trời).

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

160

8

Thanh Hóa

Công nghiệp

 57

Nhà máy sản xuất sợi cáp quang

KCN Nam TP Thanh Hoá

Sợi cáp quang sản xuất bằng công nghệ lai hoá (hybrid) sử dụng khí gas có độ tinh khiết ít nhất 99,98%

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

200

10

Thanh Hóa

Công nghiệp

 58

Nhà máy sản xuất vật liệu, panel pin mặt trời

KCN Ngọc Lặc

Sản xuất vật liệu, panel pin mặt trời phục vụ quá trình thu – biến đổi – lưu trữ năng lựợng mặt trời.

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

340

17

Thanh Hóa

Công nghiệp

 59

Nhà máy sản xuất thiết bị đồng bộ khai thác, sử dụng các nguồn năng lực tái tạo khác (Máy phát điện, máy công tác….)

KCN Lam Sơn

Các nguồn năng lựợng tái tạo khác gồm: Biofuel ( Biogas, butanol, ethanol, gió mặt trời, thuỷ triều, sóng biển....)

 

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

400

20

Thanh Hóa

Công nghiệp

 60

Khu liên hợp xử lý và tái chế chất thải

KCN Nam TP Thanh Hóa

Xử lý rác thải công
 nghiệp và sinh hoạt;

 công suất 300 tấn/ngày trở lên

BCC, Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư trong nước

600

30

Thanh Hóa

Hạ tầng đô thị