CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án tỉnh Hải Phòng

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Cầu Bính 2 - Cầu Nguyễn Trãi

-Bờ nam: đường -Nguyễn Trãi
Bờ Bắc: Đảo Vũ Yên

 

-Chiều cao tĩnh không: 25 m
-Chiều rộng tĩnh không: 125m
-2 lần xe mỗi chiều + 2 lần thô sơ

BT, ODA, FDI

3.500-4000

175-200

Hải Phòng

Hạ tầng đô thị

 2

Xây dựng các Bệnh viện chuyên khoa cấp vùng

Hải Phòng

 

Chuyên khoa: Nhi và Phụ Sản

FDI, ODA

1500

75

Hải Phòng

Hạ tầng y tế

 3

Thành lập trường Đại học Quốc tế (Hoặc đạt tiêu chuẩn)

Quận Kiến An

 

 

FDI, ODA

4000

200

Hải Phòng

Hạ tầng giáo dục đào tạo