CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bắc Giang

STT

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức

Đầu Tư

Tổng Vốn

Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

Cầu qua sông Thương nối đường Trần Quang Khải

TP Bắc Giang

 

Chiều dài 800m

BT

400

20

Bắc Giang

Hạ tầng giao thông

 2

Đầu tư hạ tầng KCN Việt Hàn

Huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang.

 

100 ha

FDI

600

30

Bắc Giang

Hạ tầng khu công nghiệp

 3

Trung tâm trung chuyển và kho vận

Khu vực ga Kép, huyện Lạng Giang

 

170 ha

FDI

3400

170

Bắc Giang

Khác

 4

Trung tâm bán buôn

Khu vực ga Kép, huyện Lạng Giang

 

30 ha

FDI

600

30

Bắc Giang

Hạ tầng thương mại

 5

Trung tâm mua sắm (hạng II)

TP. Bắc Giang

 

50 ha

FDI

500

25

Bắc Giang

Hạ tầng thương mại

 6

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp chuyên sâu Xương Giang 3

TP. Bắc Giang

 

50 ha

FDI

300

15

Bắc Giang

Hạ tầng khu công nghiệp

Khu du lịch sinh thái hồ Cấm  Sơn

Huyện Lục Ngạn

 

17.000 ha

FDI

4

0.2

Bắc Giang

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 8

Khu du lịch sinh thái hồ Khuôn Thần.

Huyện Lục Ngạn

 

400 ha

FDI

500

25

Bắc Giang

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch