CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Phú Thọ

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 

Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Hà

Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ

 

600ha

Liên doanh/100% vốn NN/tư nhân

4000

200

Phú Thọ

Hạ tầng khu công nghiệp

 2

Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phù Ninh

Xã Phú Lộc và thị trấn Phù Ninh huyện Phù Ninh.

 

100ha

Liên doanh/100% vốn NN/tư nhân

3000

150

Phú Thọ

Hạ tầng khu công nghiệp

 3

Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tam Nông

Khu công nghiệp Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

 

350ha

Liên doanh/100% vốn NN/tư nhân

4000

200

Phú Thọ

Hạ tầng khu công nghiệp

 4

Xây dựng Cầu Việt Trì mới

Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nằm trên Quốc lộ 2 bắc qua sông Lô, cách cầu Việt Trì hiện tại khoảng 850m

 

3.946m

BT

2000

100

Phú Thọ

Hạ tầng giao thông

 5

Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

Xã Phượng Lâu và phường Vân Phú, thành phố Việt Trì.

 

1.000 giường bệnh

BT

1600

80

Phú Thọ

Hạ tầng y tế

 6

Xây dựng các nhà máy thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ

Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ

 

20ha

Liên doanh/100% vốn NN/tư nhân

20-100/
dự án

01- 05/
dự án

Phú Thọ

Công nghiệp

 7

Khu du lịch nghỉ dưỡng đầm Ao Châu

Khu đầm Ao Châu - Huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ

 

700ha

Liên doanh/100% vốn NN/tư nhân

2000

100

Phú Thọ

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 8

Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, máy vi tính, điện thoại di động.

Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ

 

03ha

Liên doanh/100% vốn NN/tư nhân

200

10

Phú Thọ

Hạ tầng thông tin truyền thông

 9

Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy và linh kiện

Khu công nghiệp Trung Hà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

 

05ha

Liên doanh/100% vốn NN/tư nhân

500

25

Phú Thọ

Công nghiệp

 10

Dự án xây dựng khu công nghiệp phần mềm

Thành phố Việt Trì, (hoặc huyện Lâm Thao), tỉnh Phú Thọ.

 

100ha

Liên doanh/100% vốn NN/tư nhân

6000

300

Phú Thọ

Hạ tầng khu công nghiệp

 11

Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ phát triển rừng tại khu Lòng chảo xã Minh Hòa, Yên Lập

Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

 

330 ha

Liên doanh

42

2.1

Phú Thọ

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 12

Trồng thâm canh và chế biến các giống chè xanh chất lượng cao

Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

 

10 - 15 tấn chè búp tươi/ngày

Liên doanh

20

1

Phú Thọ

Nông nghiệp

 13

Xây dựng khu sản xuất giống cây trồng công nghệ cao tại Phú Thọ

Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 

100ha

Liên doanh

100

5

Phú Thọ

Nông nghiệp