CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Nghệ An

Nội dung Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Nghệ An

 

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thọ Lộc

KKT Đông
Nam

 

1.300 ha

100% vốn nhà
đầu tư

5850

293

Nghệ An

Hạ tầng khu công nghiệp

 2

Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu A,D- KCN Nam Cấm

KKT Đông
Nam

 

1637 ha

100% vốn nhà
đầu tư

7200

360

Nghệ An

Hạ tầng khu công nghiệp

 3

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu phi thuế quan

KKT Đông
Nam

 

650 ha

100% vốn nhà
đầu tư

2926

146.3

Nghệ An

Hạ tầng khu công nghiệp

 4

Đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghệ cao

KKT Đông
Nam

 

76 ha

100% vốn nhà
đầu tư

402

20.1

Nghệ An

Hạ tầng khu công nghiệp

 5

Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Sông Dinh

Huyện Quỳ Hợp

 

301 ha

100% vốn nhà
đầu tư

7366

368.3

Nghệ An

Hạ tầng khu công nghiệp

 6

Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kỳ

Huyện Tân Kỳ

 

600 ha

100% vốn nhà
đầu tư

1800

90

Nghệ An

Hạ tầng khu công nghiệp

 7

Hệ thống đê chắn sóng và luồng tàu khu bến cảng nước sâu Cửa Lò

Cửa Lò

 

 

100% vốn nhà đầu tư,
 ODA hoặc vốn huy động khác

1832

91.6

Nghệ An

Hạ tầng giao thông

 8

Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai 2

Huyện Quỳnh Lưu

 

 314ha

100% vốn nhà
đầu tư

1414

70.7

Nghệ An

Hạ tầng khu công nghiệp

 9

Xây dựng Hệ thông cấp nước khu vực Hoàng Mai

Huyện Quỳnh Lưu

 

125.000 m3/ngày, đêm đến  185.000 m3/ngày, đêm

100% vốn nhà
đầu tư

1072

53.6

Nghệ An

Hạ tầng đô thị

10

Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải KKT Đông Nam Nghệ An

 

 

 

100% vốn nhà
đầu tư

 

 

Nghệ An

Hạ tầng đô thị

 11

Đầu tư xây dựng Nhà máy nước phía Bắc và phía Nam KKT Đông Nam Nghệ An

KKT Đông Nam

 

Phía Bắc 17.000 m3 ngày/đêm
Phía Nam: 26.000m3/ngày

100% vốn nhà
đầu tư

550

27.5

Nghệ An

Hạ tầng đô thị

 12

Đầu tư xây dựng Hệ thống đê chắn sóng và luồn tài Khu cảng Đông Hồi

Cảng Đông Hồi

 

1300 ha

100% vốn nhà
đầu tư

5850

292.5

Nghệ An

Hạ tầng giao thông

 13

Cụm nhiệt điện 2

H. Quỳnh Lưu

 

1.200 MW

100% vốn nhà
đầu tư

48000

2400

Nghệ An

Hạ tầng năng lượng

 14

Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử, vi điện tử và điện dân dụng

KKT Đông Nam; Công viên CNTT

 

80.000sp mạch máy tính/năm; 10.000sp biến thế trung tần/năm; 5.000sp dây điện tử, đồng hợp kim/năm

100% vốn nhà
đầu tư

640

32

Nghệ An

Công nghiệp

 15

Phát triển công nghệ thông tin: Sản xuất phần cứng, sản xuất phần mềm

KKT Đông Nam

 

 

100% vốn nhà
đầu tư

320

16

Nghệ An

Hạ tầng thông tin truyền thông

 16

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị phụ trợ công nghệ cao

KKT Đông Nam

 

 

100% vốn nhà
đầu tư

450

22.5

Nghệ An

Công nghiệp

 17

Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị viễn thông

KKT Đông Nam

 

50.000 sản phẩm

100% vốn nhà
đầu tư

550

27.5

Nghệ An

Hạ tầng thông tin truyền thông

 18

Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistic

KKT Đông Nam

 

40 ha

100% vốn nhà
đầu tư

472

23.6

Nghệ An

Khác

 19

Khu du lịch sinh thái Thác Khe Kèm Vườn quốc gia Pù mát

Huyện Con Cuông

 

427,4 ha.

100% vốn nhà
đầu tư

2000

100

Nghệ An

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 20

Khu du lịch Lâm viên Núi Quyết –Bến Thuỷ

Thành phố Vinh

 

156 ha

100% vốn nhà
đầu tư

2000

100

Nghệ An

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch