CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Hà Tĩnh

STT

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

1

Sản xuất giống cây trồng, vật nuôi

Các huyện,Thị xã, Thành phố

     

400

20

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

2

Trồng rau, củ, quả công nghệ cao quy mô trên 1ha

Các huyện,Thị xã, Thành phố

     

300

15

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

3

Trồng cây ăn quả chất lượng cao theo trang trại

Các huyện,Thị xã, Thành phố

     

300

15

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

4

Trồng nguyên liệu dược phẩm

Các huyện,Thị xã, Thành phố

     

300

15

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

5

Chăn nuôi lợn, gia súc, gia cầm theo hình thức tập trung

Các huyện,Thị xã

 

theo hình thức
 tập trung

 

600

30

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

6

Chăn nuôi bò sữa

Hương Sơn,Đức Thọ

     

100

5

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

7

Nuôi trồng thủy, hải sản (cá nước ngọt, tôn trên cát...)

Các huyện,Thị xã

     

400

20

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

8

Nhà máy chế biến súc sản

KKT, KCN, CCN

     

200

10

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

9

Chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao

KKT, KCN,CCN

     

400

20

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

10

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

KCN, CCN

     

300

15

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

11

Chế biến phân bón hữu cơ

CCN

     

200

10

Hà Tĩnh

Khác

12

Chế biến nhựa thông

KCN

     

200

10

Hà Tĩnh

Khác

13

Chế biến nhựa cao su

Hương Khê,KCN

     

100

5

Hà Tĩnh

Nông nghiệp

14

Trường mầm non tư thục

Thị trấn, thị xã,, Thành phố

     

100

5

Hà Tĩnh

Hạ tầng giáo dục đào tạo

15

Trường Cao đẳng công nghệ.

KKT Vũng Áng

     

600

30

Hà Tĩnh

Hạ tầng giáo dục đào tạo

16

Bệnh viện Vũng Áng

KKT Vũng Áng

 

trên 200 giường
bệnh

 

200

10

Hà Tĩnh

Hạ tầng y tế

17

Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Hồng Lĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh

     

280

14

Hà Tĩnh

Hạ tầng y tế

18

Hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách

KCN Gia Lách

     

700

35

Hà Tĩnh

Hạ tầng khu công nghiệp

19

Hạ tầng Khu công nghiệp Hạ Vàng

KCN Hạ Vàng

     

600

30

Hà Tĩnh

Hạ tầng khu công nghiệp

20

Hạ tầng khu phi thuế quan

KKT Vũng Áng, KKT Cầu Treo

         

Hà Tĩnh

Hạ tầng khu công nghiệp

21

Hạ tầng Khu công nghiệp Hà Tân

KKT Cầu Treo

 

50 ha cho mỗi cụm
 CN

 

140

7

Hà Tĩnh

Hạ tầng khu công nghiệp

22

Hạ tầng các cụm CN trên địa bàn tỉnh

Các huyện, Thị xã

     

400

20

Hà Tĩnh

Hạ tầng khu công nghiệp

23

Các trục đường GT gắn với khu đô thị, các huyện, thị xã, thành phố, KKT, KCN

Các huyện, thị xã, thành phố, KKT

   

theo hình thức
BT, BOT, BTO, PPP

600

30

Hà Tĩnh

Hạ tầng giao thông

24

Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp

Thành phố, KKT, KCN

     

60

3

Hà Tĩnh

Hạ tầng đô thị

25

Xử lý rác thải

Các huyện, thị xã, TP và các KCN

     

200

10

Hà Tĩnh

Hạ tầng đô thị

26

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại xã Kỳ Ninh, Kỳ Nam

KKT Vũng Áng

     

400

20

Hà Tĩnh

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

27

Khu du lịch Quốc gia Thiên Cầm

Cẩm Xuyên

 

gồm các khu chức
năng: Khu B Nam Thiên Cầm 140 ha; Khu Làng nghề Cẩm nhượng 277 ha; Khu sinh thái núi Cẩm Lĩnh 480 ha; Khu Cẩm Dương 469 ha.

 

1000

50

Hà Tĩnh

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

28

Khu du lịch sinh thái nước sốt Sơn Kim

KKT Cầu Treo

     

240

12

Hà Tĩnh

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

29

Khu đô thị du lịch sinh thái Suối Tiên

Thị xã Hồng Lĩnh

     

140

7

Hà Tĩnh

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

30

Khu đô thị, thương mại dịch vụ Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Liên và Kỳ Trinh

KKT Vũng Áng

     

10000

500

Hà Tĩnh

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

31

Khu đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái Đá Mồng

KKT Cầu Treo

     

800

400

Hà Tĩnh

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

32

Chợ đầu mối nông sản, thủy sản

Thị trấn, Thị xã

     

100

5

Hà Tĩnh

Hạ tầng thương mại

33

Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, dịch vụ tổng hợp

Thị trấn, Thị xã, Thành phố, KKT

     

600

30

Hà Tĩnh

Hạ tầng thương mại

34

Sản xuất máy móc thiết bị phục vụ Nông nghiệp

CCN, KCN

     

400

20

Hà Tĩnh

Công nghiệp

35

Sản xuất, lắp ráp linh kiên điện, điện tử

KCN, CCN

     

200

10

Hà Tĩnh

Công nghiệp

36

Sản xuất phụ tùng máy móc thiết bị

KCN, CCN

     

600

30

Hà Tĩnh

Công nghiệp

37

Sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông

KKT, KCN, CCN

     

200

10

Hà Tĩnh

Công nghiệp

38

Sản xuất phụ tùng, lắp ráp, sữa chữa ô tô

KKT, KCN

     

400

20

Hà Tĩnh

Công nghiệp

39

Sản xuất hóa mỹ phẩm

KKT Cầu Treo

     

300

15

Hà Tĩnh

Công nghiệp

40

Sản xuất đường năng lượng thấp

KKT Cầu Treo

     

200

10

Hà Tĩnh

Công nghiệp

41

Sản xuất chế biến nước khoáng

KKT Cầu Treo

     

200

10

Hà Tĩnh

Công nghiệp

42

May mặc xuất khẩu

KKT, KCN

     

500

25

Hà Tĩnh

Công nghiệp

43

Các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp

CCN

     

1000

50

Hà Tĩnh

Công nghiệp