CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Ninh Bình

Nội dung Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Ninh Bình

 

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái

xã Yên Đồng, huyện Yên Mô và xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Đầu tư xây dựng
khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại và các dịch vụ khác,

tổng diện tích 2.185 ha

Liên doanh hoặc 100% vốn FDI

3000

150

Ninh Bình

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 2

Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tam Điệp mở rộng

Khu công nghiệp Tam Điệp mở rộng (xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp)

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Điệp mở rộng

diện tích 98 ha

Liên doanh hoặc 100% vốn FDI, BOT

400

20

Ninh Bình

Hạ tầng khu công nghiệp