CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Hà Nam

STT

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

1

Hạ tầng Khu công
nghiệp phụ trợ Đồng Văn III

Huyện Duy
Tiên

Thu hút các
doanh nghiệp sản xuất phụ trợ

diện tích 300ha

Đầu tư
trực tiếp

1800

90

Hà Nam

Hạ tầng khu công nghiệp

2

Nhà máy nước Sông Hồng

Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Đầu tư xây dựng
nhà máy sản xuất nước sạch cung cấp cho thị trấn Đồng Văn, thị trấn Hoà Mạc và các Khu Công nghiệp Đồng Văn I, II, III, Khu CN Hoà Mạc

Diện tích 70ha,
công suất 100.000 m3/ngày đêm

Đầu tư
trực tiếp

420

21

Hà Nam

Hạ tầng đô thị

3

Hạ tầng Khu Công
nghiệp Kim Bảng

Huyện Kim
Bảng, tỉnh Hà Nam

Thu hút các
nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất.

300ha

Đầu tư
trực tiếp

1800

90

Hà Nam

Hạ tầng khu công nghiệp

4

Hạ tầng Khu Công
nghiệp Liêm Cần-Thanh Bình

Huyện
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Thu hút các
nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất.

200ha

Đầu tư
trực tiếp

1200

60

Hà Nam

Hạ tầng khu công nghiệp

5

Hạ tầng Khu Công
nghiệp Liêm Phong

Xã Liêm
Phong, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Thu hút các
nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất các ngành Công nghiệp.

200ha

Đầu tư
trực tiếp

1200

60

Hà Nam

Hạ tầng khu công nghiệp

6

Dự án nhà máy sản
xuất pin mặt trời

Các Khu
Công nghiệp tỉnh Hà Nam

Xây dựng cơ sở
sản xuất pin mặt trời

 

Đầu tư
trực tiếp

500-1000

25-50

Hà Nam

Công nghiệp

7

Dự án ĐT Trường
đại học Chuyên ngành kỹ thuật

Khu đô thị
Đại học huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Giáo dục và đào tạo

Thu hút các
trường Đại học vào Khu đô thị Đại học (cấp vùng). Diện tích 1.000ha

Đầu tư
trực tiếp

Phụ
thuộc vào quy mô xây dựng

Phụ
thuộc vào quy mô xây dựng

Hà Nam

Hạ tầng giáo dục đào tạo

8

Khu vui chơi giải trí dưới nước

Khu du lịch Tam Trúc Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

 

Xây dựng khu vui chơi giải trí diện tích 500ha

Đầu tư trực tiếp

500

25

Hà Nam

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

9

Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng

Thành phố Phủ Lý

 

Quy mô 200 gường, bệnh viện cấp vùng

Đầu tư trực tiếp

250

12.5

Hà Nam

Hạ tầng y tế

10

Xây dựng bệnh viện sản, nhi

Thành phố Phủ Lý

 

Quy mô 200 giường, bệnh mạng cấp vùng

Đầu tư trực tiếp

250

12.5

Hà Nam

Hạ tầng y tế

11

Khách sạn 4-5 sao

Thành phố Phủ Lý

 

Quy mô khách sạn 4-5 sao

Đầu tư trực tiếp

450

22.5

Hà Nam

Hạ tầng thương mại

12

Nhà máy sản xuất bột nhẹ (caco3) chất lượng cao

Huyện Thanh Liêm, Kim Bảng

 

Quy mô công suất 20.000-30.000 tấn/năm

Đầu tư trực tiếp

Theo quy mô công suất

Theo quy mô công suất

Hà Nam

Công nghiệp