CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn

Nội dung Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn

 

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Mở rộng đường QL1A (đoạn cửa khẩu quốc tế Hữu nghị - Yên Trạch)

Thành phố và huyện Cao Lộc

 

24 km đường đô thị 8 làn xe

 

1000

50

Lạng Sơn

Hạ tầng giao thông

 2

Dự án đầu tư xây dựng  hạ tầng khu công nghiệp Đồng Bành

Huyện Chi Lăng

 

321 ha

 

1400

70

Lạng Sơn

Hạ tầng khu công nghiệp

 3

Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Hồng Phong

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

180ha

 

800

40

Lạng Sơn

Hạ tầng khu công nghiệp

 4

Trường đại học Lạng Sơn

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

2000 hs/năm

 

1000

50

Lạng Sơn

Hạ tầng giáo dục đào tạo

 5

Khu du lịch đèo Giang Văn Vỉ

Thành phố Lạng Sơn

 

400ha

 

1000

50

Lạng Sơn

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 6

Khu du lịch sinh thái Mẫu Sơn

Huyện Lộc Bình

 

1.200 ha

 

1400

70

Lạng Sơn

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 7

Nhà máy chế biến tinh dầu hồi

KCN Đồng Bành, huyện Chi Lăng

 

5.000-6.000 tấn/năm

 

100

5

Lạng Sơn

Công nghiệp

 8

Nhà máy chế biến thạch đen

Cụm công nghiệp Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng

 

9.000 tấn/năm

 

100

5

Lạng Sơn

Công nghiệp

 9

Phát triển các loại rau

Các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng và TP Lạng Sơn

 

50.000 tấn/năm

 

100

5

Lạng Sơn

Nông nghiệp