CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Hà Giang

Nội dung Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Hà Giang

STT

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Dự án đầu tư xây dựng
 nhà máy nước khoáng và nước giải khát

Xã Việt Lâm,
huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

 

 

 

 

 

Hà Giang

Công nghiệp

 2

Dự án đầu tư xây dựng
nhà máy sản xuất tấm lợp không độc hại

 

 

 

 

 

 

Hà Giang

Công nghiệp

 3

Dự án đầu tư xây dựng
khu du lịch Hồ Quang Minh

Huyện Bắc
Quang, tỉnh Hà Giang.

 

 

 

 

 

Hà Giang

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch