CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Lào Cai

Nội dung Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Lào Cai

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Xây dựng hệ thống kho bảo quản hàng hóa nông lâm, thủy sản

Khu TMCN Kim Thành Lào Cai

Phục vụ nhu cầu bảo quản hàng hóa nông, lâm, thủy sản.

Quy mô dự kiến đạt 90.000 tấn nguyên liệu.

BCC, FDI, BT

350

17.5

Lào Cai

Nông nghiệp

 2

Sản xuất, lắp ráp thiết bị, linh kiện máy tính

Khu TMCN Kim Thành Lào Cai

 

Quy mô dự kiến đạt 9 triệu sản phẩm/năm.

BCC, FDI, BT

390

19.5

Lào Cai

Công nghiệp

 3

Sản xuất đèn chiếu sáng, đèn trang trí công nghệ cao

Khu TMCN Kim Thành Lào Cai

 

Quy mô dự kiến đạt 3 triệu sản phẩm/năm.

BCC, FDI, BT

560

28

Lào Cai

Công nghiệp

 4

Xây dựng bệnh viện liên doanh

Khu TMCN Kim Thành Lào Cai

 

Quy mô dự kiến 350 giường bệnh.

FDI, BCC, BT

1550

77.5

Lào Cai

Hạ tầng y tế

 5

Dự án đầu tư hạ tầng Kỹ thuật khu công nghiệp Tằng Loỏng

KCN Tằng Loỏng – H. Bảo Thắng

 

Quy mô tổng diện tích: 1.100 ha

BCC, FDI

750

37.5

Lào Cai

Hạ tầng khu công nghiệp

 6

Dự án Quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Tân An, Tân Thượng huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Huyện Văn Bàn

 

Quy mô dự kiến 400 ha.

BCC, BOT

2500

125

Lào Cai

Hạ tầng khu công nghiệp

 7

Xây dựng Nhà máy tuyển quặng loại II

Huyện Bảo Thắng

 

Công suất 500.000 – 700.000 tấn tinh quặng/năm.

BCC, FDI, BT

2000

100

Lào Cai

Công nghiệp

 8

Sản xuất dây và cáp điện công nghệ cao

Huyện Bát Xát

 

Công suất đạt 9.000 tấn đồng nhôm/năm.

FDI

3200

160

Lào Cai

Công nghiệp

 9

Sản xuất thép hình công nghệ cao

Huyện Bảo Thắng

 

Công suất đạt 800.000 tấn/năm.

FDI

3500

175

Lào Cai

Công nghiệp

 10

Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất DAP số 3 gắn với sử dụng quặng Apatit loại II

KCN Tằng Loỏng – H. Bảo Thắng

 

Công suất dự kiến 250.000 tấn/năm.

FDI

2900

145

Lào Cai

Công nghiệp

 11

Đầu tư xây dựng sân bay Lào Cai

Huyện Bảo Thắng

 

140ha

FDI, BOT, BCC

1600

80

Lào Cai

Hạ tầng giao thông