CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Điện Biên

STT

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Nhà máy tái chế, xử lý
chất thải và rác thải huyện Điện Biên

Huyện Điện
Biên

Xây dựng mới nhà
 máy tái chế, xử lý chất thải và rác thải tại huyện Điện Biên

Công suất dự
kiến 100 tấn/ngày

Đầu tư mới

100

5

Điện Biên

Hạ tầng đô thị

 2

Đại học tổng hợp Điên
Biên Phủ

Thành phố Điện
Biên Phủ

Xây dựng mới
trường Đại học tổng hợp Điện Biên Phủ , đạt chuẩn tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh.

30 ha

Đầu tư mới

250

12.5

Điện Biên

Hạ tầng giáo dục đào tạo

 3

Khu du lịch Hồ Huổi Phạ

Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ

Xây dựng mới khu du lịch sinh thái Hồ Huổi Phạ tại Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ với hệ thống hạ tầng và khu cảnh quan, khu vui chơi, khu nghỉ dưỡng hiện đại, đồng bộ

30 ha

Đầu tư mới

500

25

Điện Biên

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 4

Khu du lịch thác nước 7 tầng

Phường Noong Bua – Thành phố Điện Biên Phủ

Xây dựng mới Khu du lịch thác nước 7 tầng  với hệ thống hạ tầng và khu cảnh quan, khu vui chơi, khu nghỉ dưỡng hiện đại, đồng bộ

5 ha

Đầu tư mới

100

5

Điện Biên

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 5

Khu du lịch động Pa Thơm

Huyện Điện Biên

Xây dựng mới Khu du lịch động Pa Thơm  với hệ thống hạ tầng và khu cảnh quan, khu vui chơi, khu nghỉ dưỡng hiện đại, đồng bộ

50 ha

Đầu tư mới

200

10

Điện Biên

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch