CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Thái Bình

Nội dung Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Thái Bình

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Vành

Xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

 

1.696 ha

Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư

2000

100

Thái Bình

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 2

Xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Đen

Xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

 

1.150 ha

Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư

1800

90

Thái Bình

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 3

Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

Tại các khu công nghiệp đã được tỉnh quy hoạch

 

200-300 ha/khu

100% vốn của nhà đầu tư

800-1200

40-60

Thái Bình

Hạ tầng khu công nghiệp

 4

Xây dựng bệnh viên Đa khoa tỉnh

Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 

1.000 giường bệnh

Liên doanh hoặc ODA

2000

100

Thái Bình

Hạ tầng y tế

 5

Xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn

Huyện Tiền Hải, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

 

Xây dựng trang trại 50-60 ha/trang trại

Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư

160

8

Thái Bình

Nông nghiệp

 6

Nhà máy chế tạo và lắp ráp các sản phẩm của công nghiệp phụ trợ

 Tại các KCN TBS Sông Trà, Cầu Nghìn

Sản xuất vật liệu, phụ tùng linh kiện, phụ kiện

 

Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư

400

20

Thái Bình

Công nghiệp

 7

Thăm dò, khai thác than vùng Đồng bằng sông Hồng để sản xuất khí hóa than, điện, đạm

Huyện Tiền Hải, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Sản xuất dịch vụ - Công nghiệp

 

Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư

1000

50

Thái Bình

Công nghiệp