CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Lai Châu

Nôi dung Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Lai Châu

 

 

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai đến TX Lai Châu - Cửa khẩu Ma Lù Thàng

Lai Châu - Lào Cai

 

145 km

 

4530

226.5

Lai Châu

Hạ tầng giao thông

 2

Sân bay Lai Châu

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

 

 

 

800

40

Lai Châu

Hạ tầng giao thông

 3

Đường liên tỉnh Phong Thổ -  Bát Sát

Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) - Bát sát (tỉnh Lào Cai)

 

60 km

 

640

32

Lai Châu

Hạ tầng giao thông

 4

Đường giao thông liên vùng - đường tỉnh 107

Lai Châu - Sơn La

 

58 km

 

1179

58.95

Lai Châu

Hạ tầng giao thông

 5

Hệ thống đường liên thôn, liên bản

Toàn tỉnh

 

1.365 km

 

2000

100

Lai Châu

Hạ tầng giao thông

 6

Nâng cấp đường tỉnh lộ 133 (Đoạn Séo Lèng - Nậm Tăm)

Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

 

30 km

 

300

15

Lai Châu

Hạ tầng giao thông

 7

Đường Nậm Manh - Nậm Chà - Tắc Ngó - Cao Chải

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

 

70 km

 

700

35

Lai Châu

Hạ tầng giao thông

 8

Hệ thống cảng các hồ thủy điện

Tại các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh

 

 

 

450

22.5

Lai Châu

Hạ tầng năng lượng

 9

Hạ tầng đô thị thị xã, thị trấn, thị tứ các huyện thị

Trên địa bàn toàn tỉnh

 

1.000 ha

 

1235

61.75

Lai Châu

Hạ tầng đô thị

 10

Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN).

Các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Phong Thổ, Than Uyên, thị xã Lai Châu

 

500 ha/ 1 KCN,CCN

 

1000

50

Lai Châu

Hạ tầng khu công nghiệp

 11

Hạ tầng Khu Kinh tế cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng

Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

 

43 ha

 

323

16.15

Lai Châu

Hạ tầng khu công nghiệp

 12

Hệ thống nhà ở công vụ giáo viên

Toàn tỉnh

 

3000 Phòng

 

1000

50

Lai Châu

Hạ tầng đô thị

 13

Trường Đại học Cộng đồng Lai Châu

Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 

20 ha

 

500

25

Lai Châu

Hạ tầng giáo dục đào tạo

 14

Bệnh viện Đa khoa thị trấn Nậm Nhùn

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

 

100 giường

 

100

5

Lai Châu

Hạ tầng y tế

 15

Bệnh viện Sản nhi

Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 

200 giường

 

250

12.5

Lai Châu

Hạ tầng y tế

 16

Bệnh viên Điều dưỡng

Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 

200 giường

 

250

12.5

Lai Châu

Hạ tầng y tế

 17

Trung tâm Thể thao tỉnh

Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 

50 ha

 

2000

100

Lai Châu

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 18

Hạ tầng trung tâm giống vật nuôi, cây trồng nông lâm nghiệp

Trên địa bàn toàn tỉnh

 

50 ha

 

150

7.5

Lai Châu

Nông nghiệp

 19

Hồ Nậm Lúc, huyện Tân Uyên

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

 

1,8 triệu m3 nước

 

450

22.5

Lai Châu

Khác

 20

Dự án nuôi trồng thủy sản tại các công trình hồ thủy điện

Tại các công trình hồ thủy điện

 

20 ha

 

30

1.5

Lai Châu

Nông nghiệp

 21

Dự án trồng và chế biến cây dược liệu

Trên địa bàn toàn tỉnh

 

5 ha

 

10

0.5

Lai Châu

Nông nghiệp

 22

Dự án trồng cây ăn quả đặc sản

Trên địa bàn toàn tỉnh

 

50 ha

 

15

0.75

Lai Châu

Nông nghiệp

 23

Du lịch sinh thái lòng hồ các công trình thủy điện: Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát

Các huyện: Than Uyên, Mường Tè

 

 

 

200

10

Lai Châu

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 24

Dự án phát triển các loại hình văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

5 ha/1 địa bàn

 

90

4.5

Lai Châu

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 25

Nâng cấp, cải tạo danh lam thắng cảnh khu du lịch Pusamcap thị xá Lai Châu

Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 

792 ha

 

50

2.5

Lai Châu

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 26

Khu du lịch sinh thái Sìn Hồ

Thị trấn Sìn Hồ, các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

 

20 ha

 

105

5.25

Lai Châu

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch