CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Sơn La

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Dự án chế biến bông và sản xuất sợi

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Xây dựng nhà máy chế biến bông vải sợi phục vụ diện tích trồng bông 10.000 ha cây bông công nghiệp

4.000 tấn bông sợi/ năm

FDI

15

0.75

Sơn La

Công nghiệp

 2

Dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ (MDF)

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Chế biến sản phẩm gỗ (MDF), tận dụng vùng nguyên liệu sẵn có của địa phương và đầu tư phát triển trồng rừng kinh tế cao theo quy định.

20.000 tấn / năm

FDI

150

7.5

Sơn La

Công nghiệp

 3

Dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản (ngô hoặc sắn)

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Sản xuất các sản phẩm chế biến từ ngô, sắn với quy mô 10.000 - 15.000 tấn/ năm
- Sản xuất thức ăn gia súc với quy mô 10.000 tấn/năm
- Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương

20.000 tấn / năm

FDI

Do chủ đầu tư

Do chủ đầu tư

Sơn La

Nông nghiệp

 4

Dự án xây dựng nhà máy chế biến sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy mô công nghiệp

Khu công nghiệp Mai Sơn.

Xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu và chế biến thực ăn chăn nuôi theo quy mô công nghiệp cung cấp cho ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

20.000 tấn / năm

 

Do chủ đầu tư

Do chủ đầu tư

Sơn La

Nông nghiệp

 5

Dự án sản xuất than coke

Cụm công nghiệp thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Tận thu tối đa nguồn than địa phương để sản xuất than coke
Tăng giá trị tài nguyên, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm100 tỷ VNĐ

200 - 250 tấn sản phẩm/ năm

Chủ đầu tư và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác

100

5

Sơn La

Công nghiệp

 6

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi công nghiệp

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Phát triển trên cơ sở tiềm năng lợi thế về khoáng sản tại địa phương (đá, than). Là công nghiệp phụ trợ cho sản xuất gang thép, cung cấp vật tư cho ngành Nông nghiệp trong nước. Tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động việc làm

50.000 tấn/ngày

Chủ đầu tư và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác

65

3.25

Sơn La

Công nghiệp

 7

Khu du lịch vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La

Huyện Mường La, Quỳnh Nhai,  tỉnh Sơn La

Phát triển điểm tham quan du lịch gắn với công trình thuỷ điện Sơn La.

Toàn bộ khu vực lòng hồ thuỷ điện Sơn La và các vùng lân cận

FDI

 

 

Sơn La

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 8

Dự án Phát triển chè chất lượng cao

6 huyện Mộc Châu, Yên Châu, Thuận Châu, Mai Sơn, Phù yên, Bắc Yên

Trồng vùng nguyên liệu tập trung kết hợp với chế biến. Tạo hướng đi mới thoát nghèo bền vững cho các dân tộc Sơn La. Khôi phục và phát triển cây chè Shan Tuyết. Sử dụng nguồn lao động dồi dào của địa phương.

Trồng mới 6.000 ha

FDI

800

40

Sơn La

Nông nghiệp

 9

Dự án Phát triển cà phê.

Huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp và thành phố Sơn La.

Trồng vùng nguyên liệu tập trung kết hợp với chế biến.Tạo hướng đi mới thoát nghèo bền vững cho các dân tộc Sơn La. Sử dụng nguồn lao động dồi dào của địa phương.

Trồng mới 5.000 ha.

FDI

750

37.5

Sơn La

Nông nghiệp

 10

Dự án Phát triển bông

Phát triển vùng nguyên liệu bông tại 10 huyện trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung tại 06 huyện, gồm: Huyện Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã, Mường La, Quỳnh Nhai và Sốp Cộp

Trồng vùng nguyên liệu tập trung kết hợp với chế biến. Tạo hướng đi mới thoát nghèo bền vững cho các dân tộc Sơn La. Sử dụng nguồn lao động dồi dào của địa phương.

10.000 ha.

FDI

200

10

Sơn La

Công nghiệp

 11

Dự án Phát triển mây, tre.

11 huyện, thành phố. Trong đó tập trung tại 5 huyện Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã, Sốp Cộp và Mai Sơn

Trồng vùng nguyên liệu tập trung, kết hợp với chế biến. Tạo hướng đi mới thoát nghèo bền vững cho các dân tộc Sơn La. Sử dụng nguồn lao động dồi dào của địa phương

10.000 ha.

FDI

200

10

Sơn La

Công nghiệp

 12

Dự án Phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt.

10 huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Phát triển Sind hóa đàn bò, đưa đàn bò lai chiếm 50% tổng đàn bò. Tạo hướng đi mới thoát nghèo bền vững cho các dân tộc Sơn La. Sử dụng nguồn lao động dồi dào của địa phương.

do chủ đầu tư.

FDI

500

25

Sơn La

Nông nghiệp

 13

Dự án đầu tư vào khu Nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu.

Tiểu khu Bó Bun, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Xây dựng khu vệ tinh 189 ha. Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như rau, hoa, quả, chăn nuôi, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Quy mô: do chủ đầu tư.

FDI

50

2.5

Sơn La

Nông nghiệp