CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Hưng Yên

Nội dung Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Hưng Yên

 

S

T

T

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Hạ tầng khu công nghiệp

 2

Xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, thành phố và xây dựng các cảng ICD cấp vùng

tại các huyện: Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Hạ tầng khu công nghiệp

 3

Xây dựng các khu đô thị mới tại thành phố Hưng Yên

Phố Nối
(Mỹ Hào) và một số thị trấn các huyện

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Hạ tầng đô thị

 4

Xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ thương mại

 

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Hạ tầng thương mại

 5

Xây dựng khu du lịch tuyến sông Hồng; khu du lịch sinh thái

Các bãi ngoài
đê sông Hồng

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 6

Xây dựng cảng sông Hồng, cảng sông Luộc. Xây dựng các bến sông

 

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Khác

 7

Xây dựng bến xe loại II tại thành phố Hưng Yên và bến xe loại III tại các huyện

Tp. Hưng Yên

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Khác

 8

Cải tạo, nâng cấp và xây mới các cơ sở thể dục thể thao và vui chơi giải trí

Tp. Hưng Yên,
các huyện, xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 9

Xây dựng khách sạn chất lượng cao tại thành phố Hưng Yên, xây dựng bệnh viện chất lượng cao

Tp. Hưng Yên
và huyện Văn Giang

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Hạ tầng thương mại

 10

Các dự án bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm; Các dự án phát triển chăn nuôi trang trại và khu giết mổ tập trung xa khu dân cư

 

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Nông nghiệp

 11

Các dự án đầu tư ưu tiên trong và ngoài khu công nghiệp thuộc các lĩnh vực: công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ cao, sản xuất hàng xuất khẩu, chế biến nông sản thực phẩm, khách sạn, cơ sở nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật cao...

 

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Khác

 12

Xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở thương mại

Tại thành phố
Hưng Yên và các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung.

 

 

 

 

 

Hưng Yên

Hạ tầng đô thị