CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh

STT

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Dự án đầu tư xây dựng Hoàn chỉnh nút giao thông khác mức giữa QL18 và QL1 mới; nút giao QL38 và QL1 mới

Thành phố Bắc Ninh

Đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao khác mức giữa QL18 và QL1 mới; nút giao QL38 và QL1 mới  theo quy hoạch được phê duyệt

 

 

300

15

Bắc Ninh

Hạ tầng giao thông

 2

Dự án đầu tư xây dựng các Khu đô thị tại huyện Yên Phong

Huyện Yên Phong

 

 100 ha – 200 ha

 

2000-
5000

100 – 250

Bắc Ninh

Hạ tầng đô thị

 3

Dự án đầu tư xây dựng các Khu đô thị tại Thành phố Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh

 

100 ha – 200 ha

 

2000-
5000

100 – 250

Bắc Ninh

Hạ tầng đô thị

 4

Dự án đầu tư xây dựng các Khu đô thị tại huyện Quế Võ

Huyện Quế Võ

 

100 ha – 200 ha

 

2000-
5000

100 – 250

Bắc Ninh

Hạ tầng đô thị

 5

Xây dựng các khu nhà ở cho công nhân:

Tại các KCN: Tiên Sơn, Quế Võ, Yên Phong I, VSIP, Thuận Thành II, Thuận Thành III

Xây dựng nhà ở cho công nhân:
 - KCN Tiên Sơn: Đáp ứng 12.000 chỗ ở
 - KCN Quế Võ: Đáp ứng 20.000 chỗ ở
- KCN Yên Phong I: Đáp ứng 12.000 chỗ ở
- KCN VSIP: Đáp ứng 7.000 chỗ ở
- KCN Thuận Thành II: Đáp ứng 3.000 chỗ ở
- KCN Thuận Thành II: Đáp ứng 3.000 chỗ ở

 - KCN Tiên Sơn: 150.000m2.
 - KCN Quế Võ: 250.000m2.
- KCN Yên Phong I: 150.000m2.
- KCN VSIP: 90.000m2
- KCN Thuận Thành II: 40.000m2.
- KCN Thuận Thành II: 40.000m2.

 

5200

260

Bắc Ninh

Hạ tầng đô thị

 6

Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý nước thải huyện Gia Bình.

Huyện Gia Bình

Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình xử lý nước thải theo quy hoạch được phê duyệt.

 

 

200

10

Bắc Ninh

Hạ tầng đô thị

 7

Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý nước thải huyện Lương Tài.

Huyện Lương Tài

Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình xử lý nước thải theo quy hoạch được phê duyệt.

 

 

200

10

Bắc Ninh

Hạ tầng đô thị

 8

Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Thiên Thai

Huyện Gia Bình

Cấp nước sạch sinh hoạt và công nghiệp cho nhân dân trong khu vực huyện Gia Bình và vùng phụ cận.

Công suất giai
đoạn I: 50.000 m3/ngày đêm; lấy nước mặt từ Sông Đuống.

 

300

15

Bắc Ninh

Hạ tầng đô thị

 9

Dự án phát triển phần mềm công nghệ thông tin

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Sản xuất phần mềm công nghệ thông tin

 

 

1000-2000

50 - 100

Bắc Ninh

Hạ tầng thông tin truyền thông

 10

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp Lâm Bình

Huyện Lương Tài

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư;

120 ha

 

800-1600

40 - 80

Bắc Ninh

Hạ tầng khu công nghiệp

 11

Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm luân chuyển hàng hoá.

Thành phố Bắc Ninh

Xây dựng Trung tâm luân chuyển hàng hoá

30 – 50 ha 

 

1000-2000

50 – 100

Bắc Ninh

Hạ tầng thương mại

 12

Dự án đầu tư  Siêu thị, Trung tâm thương mại Thành phố Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh

Đầu tư xây dựng Siêu thị, Trung tâm thương mại;

 

 

600-1000

30-50

Bắc Ninh

Hạ tầng thương mại

 13

ĐTXD Siêu thị, Trung tâm thương mại thị xã Từ Sơn

Thị xã Từ Sơn

Đầu tư xây dựng Siêu thị, Trung tâm thương mại;

 

 

700-1500

35 - 75

Bắc Ninh

Hạ tầng thương mại

 14

Dự án xây dựng khách sạn

Thành phố Bắc Ninh, các Khu du lịch trong tỉnh

Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế từ 4 sao – 5 sao

 

 

700-1500

35 - 75

Bắc Ninh

Hạ tầng thương mại

 15

Dự án đầu tư xây dựng Trường đại học tiêu chuẩn quốc tế

Khu công nghệ khoa học đào tạo

Xây dựng trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế

 

 

2000-10000

100 - 500

Bắc Ninh

Hạ tầng giáo dục đào tạo

 16

Dự án xây dựng trường đào tạo công nhân kỹ thuật

Thành phố Bắc Ninh và các huyện trong tỉnh

Đào tạo đa dạng các loại hình lao động kỹ thuật có tay nghề cao

 

 

500-1000

25 – 50

Bắc Ninh

Hạ tầng giáo dục đào tạo

 17

Dự án sản xuất dịch truyền tiêu chuẩn quốc tế GMP

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Sản xuất các loại thuốc dịch truyền đạt tiêu chuẩn GMP

 

 

400-1000

20 - 50

Bắc Ninh

Hạ tầng y tế

 18

Dự án sản xuất thuốc và nguyên liệu thuốc kháng sinh đạt tiêu chuẩn GMP

Các huyện: Quế Võ, Thuận Thành và Yên Phong

Sản xuất, tiêu thụ thuốc kháng sinh B-Lactam...

 

 

200-1000

10-50

Bắc Ninh

Hạ tầng y tế

 19

Dự án sản xuất thiết bị điện tử y tế.

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Sản xuất các loại thiết bị điện tử cho ngành y tế

 

 

200-800

10 – 40

Bắc Ninh

Hạ tầng y tế

 20

Dự án xây dựng khu du lịch văn hoá quan họ - Phật Tích

Huyện Tiên Du

Xây dựng khu du lịch văn hoá quan họ - Phật Tích

 

 

2000-6000

100 - 300

Bắc Ninh

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 21

Dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng và chế biến các sản phẩm nông nghiệp sạch

Thành phố Bắc Ninh và các huyện trong tỉnh

Áp dụng công nghệ sinh học hiện đại vào trồng và chế biến các loại rau sạch

 

 

200-600

10-30

Bắc Ninh

Nông nghiệp

 22

Dự án trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ

Các huyện: Yên Phong, Tiên Du

Sản xuất các loại tơ tằm

 

 

200-600

10-30

Bắc Ninh

Nông nghiệp

 23

Dự án sản xuất hàng đồ gỗ mỹ nghệ

Các huyện: Yên Phong, Từ Sơn và Tiên Du

Sản xuất các loại đồ gỗ mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

 

 

200-1000

10-50

Bắc Ninh

Khác

 24

Dự án sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Sản xuất các loại đồ gỗ gia dụng, công nghiệp từ gỗ ván ép.

 

 

200-1000

10-50

Bắc Ninh

Công nghiệp

 25

Dự án lắp ráp, sản xuất linh kiện thiết bị điện tử, viễn thông

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Lắp ráp, sản xuất thiết bị viễn thông các loại

 

 

1000-2000

50 - 100

Bắc Ninh

Công nghiệp

 26

Dự án lắp ráp, sản xuất điện thoại cố định, điện thoại di động

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Sản xuất, lắp ráp các loại điện thoại cố định và điện thoại di động

 

 

500-1000

25 - 50

Bắc Ninh

Hạ tầng thông tin truyền thông

 27

Dự án sản xuất linh kiện chính xác công nghệ in, dụng cụ quang học

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Sản xuất các linh kiện chính xác cung cấp cho các hãng máy in và các loại máy móc, thiết bị dụng cụ quang học

 

 

400-1000

20 - 50

Bắc Ninh

Công nghiệp

 28

Dự án lắp ráp, sản xuất máy vi tính

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Lắp ráp, sản xuất máy vi tính

 

 

400-1000

20 - 50

Bắc Ninh

Công nghiệp

 29

Dự án lắp ráp, sản xuất phụ tùng ôtô

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Sản xuất linh phụ kiện động cơ, phụ tùng ô tô

 

 

200-400

10-20

Bắc Ninh

Công nghiệp

 30

Dự án sản xuất vật liệu cao cấp phục vụ công nghệ chế tạo

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Sản xuất vật liệu cao cấp, thép thuỷ tinh, ống thép thuỷ tinh

 

 

400-2000

20-100

Bắc Ninh

Công nghiệp

 31

Dự án sản xuất sơn chất lượng cao, sơn chuyên dùng

Tại các Khu, cụm  công nghiệp

Sản xuất, tiêu thụ sơn chất lượng cao, sơn   chuyên dùng

 

 

200-400

10-20

Bắc Ninh

Công nghiệp