CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn

STT

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng Vốn
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

Dự án đầu tư phát triển
du lịch sinh thái Hồ Ba Bể (xây dựng khách sạn, nhà hàng, điểm đón tiếp Buốc Lốm và Nam Cường).

huyện Ba Bể
 tỉnh Bắc Kạn

 

600 -1000 ha

Mời chào liên doanh

1000 - 2000

50 – 100

Bắc Kạn

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

Dự án Khu du lịch sinh thái Đồn Đèn huyện Ba Bể (xây dựng khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí cao cấp).

huyện Ba Bể
tỉnh Bắc Kạn

 

400 - 800 ha

Mời chào liên doanh

2000

100

Bắc Kạn

Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

 3

Dự án thu gom và xử
lý rác thải sinh hoạt thị xã Bắc Kạn và vùng phụ cận tỉnh Bắc Kạn.

thị xã Bắc Kạn,
thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới), thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông), khu công nghiệp Thanh Bình (huyện Chợ Mới)

 

Công suất năm 2015  là 60 tấn/ngày đêm; năm 2020 là 80 tấn/ngày đêm.

Do nhà đầu tư lựa chọn

400

20

Bắc Kạn

Hạ tầng đô thị