CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Thái Nguyên

I) Điều kiện tự nhiên:

1) Vị trí địa lý:
Tỉnh Thái Nguyên là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên 3.534,7 km2, dân số trung bình năm 2012 là 1.150, 2 nghìn người. Về mặt hành chính Thái Nguyên có 7 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã với tổng số 180 xã, phường, thị trấn. Tỉnh Thái Nguyên giáp tỉnh Bắc Kạn ở phía Bắc; Vĩnh Phúc và Tuyên Quang ở phía Tây; Lạng Sơn, Bắc Giang ở phía Đông và Thủ đô Hà Nội ở phía Nam.
2) Địa hình:
Thái Nguyên có nhiều dãy núi cao chạy theo hướng bắc - nam và thấp dần xuống phía nam. Cấu trúc vùng núi phía Bắc chủ yếu là đa phong hóa mạnh, tạo thành nhiều hang động và thung lũng nhỏ.
Phía tây nam có dãy Tam Đảo với đỉnh cao nhất 1.590 m, các vách núi dựng đứng và kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam. Ngoài dãy núi trên còn có dãy Ngân Sơn bắt đầu từ Bắc Kạn chạy theo hướng đông bắc-tây nam đến Võ Nhai và dãy núi Bắc Sơn cũng chạy theo hướng tây bắc - đông nam. Cả ba dãy núi Tam Đảo, Ngân Sơn, Bắc Sơn đều là những dãy núi cao che chắn gió mùa đông bắc.
Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi nhưng địa hình lại không phức tạp lắm so với các tỉnh trung du, miền núi khác, đây là một thuận lợi của Thái Nguyên cho canh tác nông lâm nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nói chung so với các tỉnh trung du miền núi khác.
3) Khí hậu thời tiết:
Khí hậu Thái Nguyên vào mùa đông được chia thành 3 vùng rõ rệt:
Vùng lạnh nhiều nằm ở phía bắc huyện Võ Nhai.
Vùng lạnh vừa gồm các huyện Định Hóa, Phú Lương và phía nam huyện Võ Nhai.
Vùng ấm gồm các huyện: Đại Từ, Thành phố Thái Nguyên, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên và Thị xã Sông Công.
Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng nóng nhất (tháng 6: 28,9 °C) với tháng lạnh nhất (tháng 1: 15,2 °C) là 13,7 °C. Tổng số giờ nắng trong năm dao động từ 1.300 đến 1.750 giờ và phân phối tương đối đều cho các tháng trong năm.
Khí hậu Thái Nguyên chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 10 đến tháng 5. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.000 đến 2.500 mm; cao nhất vào tháng 8 và thấp nhất vào tháng 1.
Nhìn chung khí hậu tỉnh Thái Nguyên thuận lợi cho phát triển ngành nông, lâm nghiệp

II) Nguồn nhân lực và các chỉ tiêu kinh tế xã hội:
1) Nguồn nhân lực:
Hiện nay số người trong độ tuổi lao động của tỉnh Thái Nguyên khoảng 665.000 nguời. Đây là một lợi thế lớn cho tỉnh trong việc đảm bảo nguồn lao động cho việc phát triển nền kinh tế của tỉnh.
+ Quản lý: 300 ~ 500USD
+ Kỹ thuật viên, kỹ sư: 100-350
+ Nhân viên văn phòng (kế toán, thư ký, tổng hợp): 80 -200
+ Lao động có tay nghề: 100 - 170
+ Lao động không chuyên:70-100
+ Mức lương tối thiểu: 50
+ Khác...
2) Tình hình thu hút đầu tư:
Sau 19 năm, kể từ khi dự án FDI đầu tiên được cấp tại tỉnh, số dự án đầu tư nước ngoài tính đến tháng 9/2012 luỹ kế các dự án còn hiệu lực là 30 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 136,044,337 USD. Một số kết quả SXKD năm 2011 của các doanh nghiệp FDI: Vốn đầu tư thực hiện đạt 18,300 triệu USD; Nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp FDI đạt 1,164 triệu USD; Doanh thu đạt 104,209 triệu USD; Có 5987 lao động trong các doanh nghiệp FDI.
II) Tài nguyên thiên nhiên:

- Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên tỉnh Thái Nguyên là 352.621,5ha, trong đó: Đất nông nghiệp là 275.310,11 ha, chiếm 78,08%; Đất phi nông nghiệp là 42.324,09ha, chiếm 12,00%; Đất chưa sử dụng là 34.987,3ha, chiếm 9,92%. Trong diện tích đất chưa sử dụng thì Đất bằng chưa sử dụng là 1.841,21ha; Đất đồi núi chưa sử dụng là 2.747,26 ha và Núi đá không có rừng cây là 10.398,83 ha.
- Tài nguyên nước
Tài nguyên nước mặt: Nguồn nước mặt của Thái Nguyên chủ yếu do hệ thống sông ngòi cung cấp. Thái Nguyên có hai sông chính là sông Công và sông Cầu.
+ Sông Công: Sông Công có lưu vực 951 km2. Dòng sông đã được ngăn lại ở Đại Từ tạo thành Hồ Núi Cốc có mặt nước rộng khoảng 25 km2 với sức chứa lên tới 175 triệu m3 nước. Hồ này có thể chủ động điều hoà dòng chảy, chủ động tưới tiêu cho 12 nghìn ha lúa hai vụ màu, cây công nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công.