CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Nghệ An

  1. Vị trí địa lý và thuận lợi  

- Nghệ An là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung bộ, cách thủ đô Hà Nội 300 km về phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh 1.400km về phía Bắc; phía Đông giáp biển, phía Tây giáp nước CHDCND Lào, phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Bắc giáp tỉnh Thanh Hóa.
- Diện tích: Nghệ An có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với 1.649.903 km2. Trong đó: Đất nông nghiệp 1.163.838,23 km2, đất phi nông nghiệp 115.239,85 km2, đất chưa sử dụng 370.825,06 km2.

- Nghệ An có 20 đơn vị hành chính, trong đó có 01 thành phố, 02 thị xã và 17 huyện với 479 phường, xã, thị trấn. Trong tương lai gần sẽ thành lập thêm 02 thị xã. Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh và của khu vực Bắc Trung bộ.
- Cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, có cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông và đường không.

2. Tình hình thu hút đầu tư

Tính đến thời điểm 20/9/2012, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 31 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,538,328,529 USD. Các dự án FDI ở Nghệ An đã giải quyết phần lớn lao động cho tỉnh (khoảng trên 5.000 lao động) như các dự án trong lĩnh vực dệt may của Hàn Quốc và Nhật Bản, các dự án sản xuất linh kiện điện tử với thu nhập bình quân khoảng 1,7 triệu đồng, gấp gần 2 lần mức lương tối thiểu mà Chính phủ quy định cho doanh nghiệp FDI.

3. Nhân lực

A. Tổng số lao động và nguồn lao động phân theo trình độ: (người)
Dân số:                                            2.919.214
Lực lượng lao động
 -
Tổng số:                                       1.630.415
+ Có việc làm:                                  1.609.432
+ Chưa có việc làm:                               20.893
 - Chất lượng lao động:
+ Cao đẳng, đại học trở lên:                    62.934
+ Trung học chuyên nghiệp:                    65.380
+ Công nhân kỹ thuật:                          213.095
+ Lao động phổ thông:                       1.298.006
B. Cơ sở đào tạo:
+ Đại học:                                                    05
+ Cao đẳng:                                                 06
+ Trung cấp chuyên nghiệp:                          06
+ Cơ sở đào tạo nghề:                                   61                        
C. Mức lương:
Mức lương tối thiểu của lao động Việt Nam (chưa qua đào tạo) làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An là 920.000đ/người/tháng. Đối với các doanh nghiệp trong nước, mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/người/tháng. Mức lương đối với người lao động đã qua đào tạo nghề (kể cả do doanh nghiệp tự đào tạo) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu nói trên.