CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Hà Nam

1. Vị trí địa lý: Hà Nam nằm ở tọa độ địa lý trên 20o vĩ độ Bắc và giữa 105o-110o kinh độ Đông, phía Tây-Nam châu thổ sông Hồng với Diện tích 851,7 km2.

Hà Nam cách thủ đô Hà Nội hơn 50 km, là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô; phía Bắc giáp với thủ đô Hà Nội (tỉnh Hà Tây), phía Đông giáp với Hưng Yên và Thái Bình, phía Nam giáp Nam Định và Ninh Bình, phía Tây giáp Hòa Bình. Tỉnh bao gồm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và thị xã: thành phố Phủ Lý, huyện Duy Tiên, huyện Kim Bảng, huyện Lý Nhân, huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục.
2. Tình hình thu hút đầu tư:
Tính đến 20/9/2012, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 51 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là: 436,987,490 USD. Các dự án FDI ngày càng đóng góp nhiều cho ngân sách, cụ thể: Năm 2010 đạt 206,3 tỷ đồng, năm 2011 đạt 342,6 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2012 đạt 214,1 tỷ đồng. Đến hết tháng 7/2012 các dự án FDI đã thu hút được 14.196 lao động vào làm việc đạt 65,4%số lao động đăng ký theo dự án. Trong đó, lao động trong tỉnh là 10.894 người, lao động ngoại tỉnh là 3.167 người và lao động nước ngoài là 135 người.
3. Diện tích và dân số:
Dân số của Hà Nam trên 82 vạn người,
Mật độ dân số là 980 người/km2, 
Lực lượng lao động có trên 40 vạn người, trong đó lao động khoa học - kỹ thuật khoảng 11.900 người có trình độ từ cao đẳng, đại học và trên đại học (chiếm 3% lực lượng lao động).
4. Chi phí  đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam: (áp dụng cho các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt đông đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong các lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện, địa bàn khuyến khích đầu tư thì được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định này)
4.1. Giá thuê đất, thuê mặt nước và miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước:
4.1.1. Giá thuê đất, mặt nước:
- Đơn giá thuê đất 1 năm bằng 0,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm.
- Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, vùng Thanh Liêm; đơn giá thuê đất một năm thấp nhất bằng 0,25% đơn giá đất theo mục đích sử dụng do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm
- Đơn giá thuê mặt nước: Dự án sử dụng mặt nước cố định từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng/km2/năm; giá thuê mặt nước của từng dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân nhân tỉnh quyết định.
- Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của mỗi dự án được ổn định 05 năm.
4.2. Hỗ trợ đào tạo:
- Các dự án sử dụng lao động được tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho nhà đầu tư là 300.000 đồng/1 lao động; với điều kiện với lao động được xét hưởng ưu đãi một lần khi doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc; lao động đã qua đào tạo nghề hiện đang làm việc tại doanh nghiệp, đã ký hợp đồng lao động từ 3 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn với người sử dụng lao động. Khoản kinh phí này được ghi vào kế hoạch ngân sách hàng năm.
- Nhà đầu tư vào Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện thị xã; Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Làng nghề xã, thị trấn; có nghĩa vụ tiếp nhận lao động trong các hộ gia đình có đất chuyển giao để thực hiện dự án, với điều kiện  số lao động này đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển dụng của nhà đầu tư.
4.3. Tiền thuế:
- Việc áp dụng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn giảm thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Nhà đầu tư kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp ở tỉnh Hà Nam sau khi được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, được Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cấp (hoặc hỗ trợ) lại tối đa bằng 100% số thuế thu nhập doanh nghiệp nhà đầu tư đã thực nộp vào Ngân sách Nhà nước, để tái đầu tư hoặc đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động. Thời hạn tối đa là 5 năm kể từ khi nhà đầu tư có thu nhập chịu thuế.