CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Cơ hội đầu tư

Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020

(MPI Portal) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 về Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020.

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Yên Bái

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Yên Bái

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa

<<1 2 3 4 5 6 7>>