CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Giới thiệu

Tổ chức thành công Hội thao Khối xúc tiến đầu tư khu vực phía Bắc lần thứ 1 tại Hải Dương

Ngày 01/03/2014 tại Hải Dương đã diễn ra Hội thao Khối xúc tiến đầu tư khu vực phía Bắc lần thứ 1 do Cục Đầu tư nước ngoài phối hợp cùng với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương. Hội thao được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích phong trào thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xúc tiến đầu tư đồng thời tăng cường mối liên kết giữa các địa phương khu vực phía Bắc trong việc trao đổi thông tin và phối hợp triển khai các chuyên môn.

Nội dung thi đấu Hội thao tại Hải Dương lần thứ 1

Nội dung thi đấu Hội thao tại Hải Dương lần thứ 1

Chương trình giao lưu bóng đá chào mừng ngày Quốc khánh 2/9/2013

(IPCN) - Hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2/9/2013, Công đoàn Cục Đầu tư nước ngoài cùng với Ban Quản lý Khu công nghiệp Hưng Yên tổ chức buổi giao lưu bóng đá tại Hưng Yên ngày 30/08/2013

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc

(IPCN) - Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc (IPCN) là đơn vị thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh từ Hà Giang đến Quảng Bình.